Home » KA03 – Společenství praxe pro zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (Společenství)

KA03 – Společenství praxe pro zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (Společenství)

Společenství praxe je hlavní aktivitou projektu. Prostřednictvím systematicky provázaných aktivit a spolupráce mezi učiteli z praxe, akademickými pracovníky, pracovníky NNO, případně i studenty dojde k profesnímu rozvoji všech zapojených aktérů.
V KA03 jsou zapojení učitelé z praxe, akademičtí pracovníci, příp. další přizvaní účastníci: ředitelé ZŠ/SŠ a studenti učitelství.

Harmonogram: KA03 bude realizována 33 měsíců ve dvou etapách:
1. vstupní a realizační etapa (od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2018)
2. závěrečná etapa (od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019)

1. Vstupní a realizační etapa:
vstupní etapa
příprava realizačního týmu, příprava organizace, plánu setkání Společenství, koncepční příprava vzdělávacích modulů pro jednotlivá témata SC2 a SC5
realizační etapa
setkávání ve Společenství, přímá podpora učitelů a jejich rozvoj ve dvou typech pracovních skupin:
• horizontální: členění skupin podle témat výzvy SC (čtenářská, matematická a informační gramotnost, občanské a sociální kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda)
• vertikální: ve skupinách jsou zástupci různých Společenství (mezipředmětové vztahy).
Poměr činností ve Společenství bude 2:1 ve prospěch práce horizontálních skupin.

2. Závěrečná etapa:
zhodnocení účinnosti projektu v rámci závěrečného reflektivního semináře pro všechny aktéry.
Obsah aktivit bude realizován v trajektorii tří tematických bloků:
1. zaměřeno na kurikulum, obsah a cíle vzdělávání
2. zaměřeno na výuku
3. zaměřeno na aktéry vyučovacího procesu.