Home » Člověk a příroda

Člověk a příroda

Zde nalezne výstupy ze vzdělávacího modulu Člověk a příroda dle jednotlivých vzdělávacích oborů:

Vzdělávací modul s metodikou vzdělávacích oborů: Fyzika (Irena Dvořáková), Chemie (Martin Rusek, Karel Vojíř a kol.), Přírodopis (Lenka Pavlasová, Jana Skýbová, Lukáš Rokos) a Zeměpis (Jiří Rypl, Klára Severýnová Popková, Olga Malinovská, Alena Nohavová, Helena Picková, Veronika Plachá a kol.)

ke stažení zde

 

Databanky:

Fyzika – ke stažení zde

Chemie – ke stažení zde

Přírodopis – ke stažení zde

Zeměpis – ke stažení zde

 

V projektu realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu:

Nabídka ověřovaných témat je k dispozici:

Fyzika – ke stažení zde. Ověřována byla témata č. 1, 2, 3 a 4.

Polovodiče prakticky: Začínáme s LED (Leoš Dvořák), ověřované téma č. 1.

ke stažení zde

Udělejte si sami: jednoduché aplikace polovodičů (nejen) pro ZŠ (Leoš Dvořák, Zdeňka Kamarádová), ověřované téma č. 1.

ke stažení zde 

3x aktivní práce se žáky ve fyzice (Irena Dvořáková, Zdeňka Kamarádová, Vladimír Vochozka), ověřované téma č. 2, 3, a 4.

ke stažení  zde

 

Chemie – ke stažení zde. Ověřováno bylo všech 5 témat.

Výstupy a hlavní zjištění společenství praxe vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Chemie (Karel Vojíř, Martin Rusek)

ke stažení zde

Vybrané chemické experimenty v praxi (Martin Rusek, Karel Vojíř, Milada Teplá a kol.)

ke stažení zde

Soubor pracovních listů: Klíčové vizuály podporující žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce chemie (Halamková, P. Hartmanová, Zuzana Janoušková (META), R. Nováková, O. Solnička, J. Šindelářová, M. Švehlová, M. Trpišovská)

ke stažení zde

 

Přírodopis – ke stažení zde. Ověřována byla témata 1-7.

Souhrnná metodika (Lenka Pavlasová, Jana Skýbová, Lukáš Rokos)

ke stažení zde

Pracovní listy: Teorie a využití ve výuce přírodopisu (Jana Skýbová)

ke stažení zde

Soubor pracovních listů: Klíčové vizuály podporující žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce přírodopisu (Musilová, M. Mikesková, Š. Zikmundová, J. Švehla, B. Škantová, E. Tarabová, D. Findová, T. Bartáček , M. Jiroutová (META)

ke stažení zde

 

Zeměpis – ke stažení zde. Ověřována byla témata 1, 2, 3, 4 a 5.

Možnosti zvýšení kvality zeměpisného vzdělávání u žáků 2. stupně základní školy (Michal Staněk, Jiří Rypl, Klára Severýnová Popková)

ke stažení zde

 

Další výstupy:

Fyzika

1. EarthKAM – využití mezinárodního projektu NASA ve škole (Lenka Podzimková, Irena Dvořáková)

ke stažení zde

2. Pasco v Ratibořické aneb Digitální gramotnost v hodinách fyziky (Hana Burešová)

ke stažení zde

 

Publicita (konference bez příspěvků ve sbornících, panely aj.)

Irena Dvořáková, Lenka Podzimková: EarthKAM-využití mezinárodního projektu NASA ve škole. 31.8.-2.9.2018, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity. Dostupné z: http://home.pf.jcu.cz/~vnufcb/index.php
Odkaz na projekt NASA ve škole/Sally Ride EarthKAM – dostupné z: https://earthkam.pythonanywhere.com/o-projektu/

Hana Burešová: PASCO v Ratibořické aneb Digitální gramotnost v hodinác fyziky. 7. 6. 2017. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21765/SKOLA-JAKO-MISTO-PRO-PRACI.html

 

Chemie

1. Testy ve výuce chemie: návrhy a proces tvorby (Karel Vojíř, Martin Rusek a kol.)

ke stažení zde

 

Publicita (konference bez příspěvků ve sbornících, panely aj.)

Vojíř, K., & Rusek, M. (2018). Výstupy a hlavní zjištění společenství praxe vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Chemie. In H. Čtrnáctová, K. Nesměrák, & M. Teplá (Eds.) + Poster (Rusek, M.) – Způsoby používání učebnic chemie na základních školách v České republice. Konference DidSci PLUS  – Research in Didactics of Science PLUS – 25. – 27. 6. 2018. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z: http://www.didsciplus.cz/anglictina/programme.html

 

Přírodopis

1. Pozorování ptáků na nezamrzlých vodních plochách: exkurze pro 1. a 2. stupeň ZŠ (Lukáš Rokos, Lenka Pavlasová, Milan Junášek, Romana Matějková, Jitka Pražáková, Blanka Škantová, Jiří Švehla, Štěpánka Zikmundová)

ke stažení zde

2. Vyvození Allenova pravidla ve výuce přírodopisu (Lenka Pavlasová, Lukáš Rokos, Zuzana Čábelová, Milena Mikesková, Štěpánka Zikmundová)

ke stažení zde

 

Publicita (konference bez příspěvků ve sbornících, panely aj.)

Rokos, L., & Pavlasová, L. Jak co chutná? Praktická úloha zaměřená na smyslovou soustavu člověka pro 2. stupeň ZŠ. Přednáška na konferenci Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů. Praha, 7. – 8.11.2019. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pbe/

 

Zeměpis

1. Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce (Simona Dvořáčková, Jiří Rypl, Tomáš Kučera)

ke stažení zde

2.  Environmentální aspekty výuky geografie na 2. stupni základních škol  (Michal Staněk, Jiří Rypl, Pavla Zrzavecká)

ke stažení zde

 

Publicita (konference bez příspěvků ve sbornících, panely aj.)

Jiří Rypl, & Michal Staněk: Environmentální aspekty ve výuce geografie na 2. stupni ZŠ. 10.-11.10.2018, Konference Geografické aspekty stredoeurópského priestoru – Slovensko a Česko – 25 rokov na politickej mape sveta. Katedra geografie a regionálneho rozvoje FPV UKF v Nitre. Dostupné z: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/9-oznamy/403-10-11-10-2018-26-medzinarodna-geograficka-konferencia

Iva Žlábková, Lukáš Rokos: Společenství praxe – model spolupráce s učiteli základních a středních škol v rámci projektů OP VVV. Konference ČPdS Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 15. – 16. 3. 2018, Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě. Dostupné na: http://www.cpds.cz/konference_2018_program.php