Home » KA01 – Řízení projektu

KA01 – Řízení projektu

KA1 je zaměřena na řízení projektu. Bude realizována po celou dobu trvání projektu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Na základě partnerské smlouvy o spolupráci s dalšími vysokými školami bude řízení projektu dvouúrovňové. Na SC2 budou participovat UK v Praze, MU v Brně, TUL v Liberci a JČU v Českých Budějovicích, na SC5 UK v Praze, TUL v Liberci a JČU v Českých Budějovicích.