Home » Zapojené vysoké školy

Zapojené vysoké školy

Společenství praxe pro SC2 a SC5:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Pedagogika fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

META, o.p.s. – nezisková organizace