Home » Studenti PedF UK

Studenti PedF UK

V souladu s cíli projektu se Pedagogická fakulta UK rozhodla prohloubit spolupráci se zapojenými školami a otevřít kurz Společenství praxe. Kurz je určen studentům magisterského studia učitelství, kteří mají zájem získat další praxi na základní škole. Praxe bude realizována ve třech dnech v průběhu zimního semestru a student se při ní bude podílet na zajišťování výuky za učitele, který se bude účastnit společného setkání v rámci projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností.  Student bude tedy kromě vedoucího kurzu také v úzkém kontaktu s daným učitelem.  Aktivní plnění zadaných úkolů i 100% účast na praxi je proto nutnou podmínkou účasti na kurzu.

Kurz má dvě varianty, které si zapisuje student dle zaměření svého studia. Přihlašování probíhá přes sdílené prostředí https://drive.google.com/drive/folders/0B7nMzK-PX08geDJjdjg3d0pLNkk?usp=sharing, a to do 31.8. 2017. Přihlášení studentů do kurzu při zápise provede na základě uvedeného seznamu zájemců vedoucí kurzu.

Varianta A Společenství praxe SC2
Základní údaje:
0/1 Z 3 kredity otevřen v ZS
Zápočet: reflektivní seminář se zpracovanými podklady
Zaměřeno na rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti , informační gramotnosti a rozvoj občanských a sociálních kompetencí
Maximální počet studentů 25
Určeno pro učitele prvního stupně, VVP: ČJ, M, ZSV, D, IT
Termíny setkání: 22.9., listopad, leden (bude postupně upřesněno)

Varianta B Společenství praxe SC5
Základní údaje:
0/1 Z 3 kredity otevřen v ZS
Zápočet: reflektivní seminář se zpracovanými podklady
Zaměřeno na vzdělávací oblast Člověk a příroda
Maximální počet studentů 15
Určeno pro učitele prvního stupně, VVP: Bi, Ch, M
Termíny setkání: 15.9., listopad, leden  (bude postupně upřesněno)

Na kurz Společenství praxe bude navazovat kurz Společenství praxe II, který bude otevřen v LS.