Home » KA02 – Spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogikou

KA02 – Spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou, speciální pedagogikou

Popis propojení je obsažen v popisu ostatních KA projektu.

Pedagogičtí pracovníci zabývající se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou a speciální pedagogikou budou zapojeni u řešitele projektu i v partnerských vysokých školách po celou dobu projektu. Budou participovat na všech odborných aktivitách projektu a jejich úloha se bude podobně jako u pedagogických pracovníků – didaktiků proměňovat podle cílů a náplně jednotlivých klíčových aktivit. Budou vždy nedílnou součástí týmu řešitelů.

  1. Vstupní setkání s řediteli spolupracujících škol se uskuteční 7. 4. ve 13:00
  2. Setkání Společenství praxe  se uskuteční 17. 5. 2017, 9 – 17 hodin, program bude upřesněn
  3. Setkání je plánováno v přípraveném týdnu v srpnu (2 denní setkání)