Home » Informační gramotnost

Informační gramotnost

Zde naleznete výstupy vzdělávacího modulu Informační gramotnost.

Vzdělávací modul s metodikou (Petra Vaňková, Jan Berki, Josef Lombart, Pavlína Mazáčová)

ke stažení zde

Databanka

ke stažení zde

 

V projektu realizovaná a ověřená témata dle nabídky vzdělávacího modulu.

Nabídka ověřovaných témat je k dispozici zde. Ověřována byla témata 1-9.

Informační gramotnost Teorie a edukační praxe (Pavlína Mazáčová a kol.)

ke stažení zde

 

Další výstupy 

1. Jak uspořádávat informace: Pojmové a myšlenkové mapy ve vybraných předmětech na 2. stupni ZŠ (Petra Vaňková, Lenka Pítrová, Radka Skoupilová)

ke stažení zde

2. Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi v laboratorní základní škole: případová studie (Pavlína Mazáčová, Marta Zonková)

ke stažení zde

3. Robotické programovatelné hračky ve výuce (Petra Vaňková)

ke stažení zde

 

Publicita (konference bez příspěvků ve sbornících, panely aj.)

Pavlína Mazáčová: Společenství praxe jako příležitost rozvíjení informační gramotnosti. 11.-13. září 2018, 26. ročník konference Knihovny současnosti, Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2018/clanek/program-2018/

Pavlína Mazáčová: Rozvíjení informační gramotnosti ve společenství praxe s principy mezigeneračního učení, Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách. 14. 6. 2018, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/jaro-2018

Pavlína Mazáčová: Edukace informační gramotnosti ve strategii činnosti knihovny. Konference Národní seminář informačního vzdělávání – Nasiv 2018. 12. – 13. 6. 2018, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita. Dostupné na: http://nasiv.knihovna.cz/sessions/.

Pavlína Mazáčová: Pojetí rozvoje informační gramotnosti žáků z perspektivy učícího knihovníka: výzkumné horizonty. Konference ČPdS Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 15. – 16. 3. 2018, Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě. Dostupné na: http://www.cpds.cz/konference_2018_program.php

Pavlína Mazáčová: Analýza kurikulárních dokumentů z perspektivy kompetenčního přístupu ke vzdělávání: příspěvek ze společenství praxe, (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech. 14. 12. 2017, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/podzim-2017