Home » Videozáznamy

Videozáznamy

V rámci zajištění šíření výstupů projektu byly natočeny videonahrávky výuky z akčních výzkumů (KA03 – Společenství praxe pro zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (Společenství) v zapojených školách jako prostředek pro řešení vzdělávacích situací.

Odkazy na jednotlivá videa naleznete zde:

Čtenářská gramotnost

1. Tvořivé přístupy k literární výchově – zde

2. Práce s textem ve 3. ročníku ZŠ – zde

Matematická gramotnost

1. Kupujeme byt – zde

2. Vysílač – přijímač – zde

Informační gramotnost

1. Posílání informací skrze Micro:bit – zde

2. Práce s programovatelnou hračkou Bee-bot – zde

Občanské a sociální kompetence

1. Efektivní diskuze mezi žáky – mapování diskuzních schopností na počátku akčního výzkumu – zde

2. Efektivní diskuze mezi žáky – připravená diskuze ve skupině a její reflexe – zde

Člověk a příroda: Chemie

1. Neutralizace – zde

2. Hoření propan-butanu – zde

Člověk a příroda: Přírodopis

1. Badatelsky orientovaná výuka s využitím skupinové práce přírodopis – geologie – zde