Středisko ped. praxe

Charakteristika pracoviště

Středisko pedagogické praxe zajišťuje systémovou podporu všech typů pedagogických praxí na PedF UK v Praze. Je organizačním útvarem fakulty pro podporu vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v oblasti pedagogické praxe v souladu s koncepcí rozvoje fakulty. Středisko  garantuje spolupráci se sítí tzv. fakultních škol a zařízení, jež jsou výukovou základnou budoucích učitelů, kde se ve spolupráci s VŠ pedagogy fakulty realizují pedagogické praxe studentů učitelství. Nedílnou součástí činnosti střediska je evaluace kvality pedagogických praxí. Metodicky řídí a organizuje pedagogické praxe studentů a zajišťuje přípravu podkladů pro financování pedagogických praxí.

Vedoucí střediska se prakticky podílí na vývoji a vedení vybraných typů praxí a publikuje odborné texty k uvedené tematice.

Činnost pracoviště řídí vedoucí Střediska pedagogické praxe, který je přímo podřízen pověřenému proděkanovi pro studijní záležitosti.

 

Pro korespondenci můžete využít kontaktní emailovou adresu praxe@pedf.cuni.cz.

 

 

Vedoucí střediska

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

telefon:  221900219 (pracoviště katedry primární pedagogiky – R-221),
            221900184 (středisko pedagogické praxe – R-125)

e-mail:   natasa.mazacova@pedf.cuni.cz.

 

Zaměstnanci střediska

Jaroslava Vítková

telefon:  221900184 (středisko pedagogické praxe – R-125)

e-mail:   jaroslava.vitkova@pedf.cuni.cz