2020

3/2020
Editors: Anna Kucharská, Klára Špačková
Anglické číslo je věnováno tématům zaměřeným na oblast rozvoje gramotnosti v hudební výchově a v oblasti vizuální kultury ve všech stupních vzdělávání

2/2020
Editors: Anna Kucharská, Klára Špačková
Full text PDF

1/2020
Editors: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Full text PDF