2/2023

2/2023 VARIA
Editoři: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková

Výzva druhého čísla je otevřena všem autorům věnujícím se oblasti  počátečního čtení. Publikovat zde mohou také autoři své příspěvky, které budou představeny na konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) 21.9.2022 na PedF UK. Příspěvky se mohou také věnovat následujícím tématům: didaktické aspekty čtení a psaní, problémy v rozvoji gramotnostních dovedností, aktivity škola organizací k podpoře čtení a čtenářství, pregramotnost a její podpora, rozvoj a její podpora, rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, diagnostické materály a náměty pro práci učitelů. Výzva je samozřejmě také otevřena ostatním autorům věnujícím se oblastem čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete, prosím, do 2. 2. 2023 abstrakt a klíčová slova na adresu: monika.kadrnozkova@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 2. 3.2023, recenzní řízení proběhne v průběhu března a dubna 2023.