Uskutečněné výzvy 2017

1/2017
Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)
Editoři: Anna Kucharská, Radka Wildová, Klára Špačková

Nově vznikající časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání připravuje své první číslo (1/2017). Oslovujeme přednostně aktivní účastníky konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem 2016 s nabídkou publikovat zde příspěvky, které na konferenci zazněly.

Charakter časopisu je vědecký, budeme se ucházet o zařazení mezi recenzované časopisy v ČR. Kromě odborných příspěvků přijímáme také analytické zprávy, diskusní příspěvky a recenze publikací.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku z konference, zašlete prosím do 6. 1. 2017 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 31. 1. 2017, recenzní řízení proběhne v průběhu února. Vydání prvního čísla by mělo být realizováno v dubnu 2017.

 

2/2017
Editor: Anna Kucharská

Odborný časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání připravuje své druhé číslo (2/2017). Do druhého čísla stále oslovujeme také aktivní účastníky konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem 2016 s nabídkou publikovat zde příspěvky, které na konferenci zazněly. Kromě odborných příspěvků přijímáme také analytické zprávy, diskusní příspěvky a recenze publikací.

Chcete-li se ucházet o publikování Vašeho článku, zašlete do 31. 5. 2017 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Kompletní příspěvky je možné zasílat do 15. 6 2017. Recenzní řízení příspěvků je stanoveno do 15. 7. 2017. Autoři příspěvků budou mít možnost své příspěvky zpracovat dle připomínek recenzentů do 15. 8. 2017. Vydání druhého čísla je chystáno na 30. 8. 2017.

 

3/2017
Special Issue call for abstracts “Relationship of Spoken Language Skills and  Literacy Acquisition (ENG2017)”
Editors:  Seidlova Malkova Gabriela, Spackova Klara

Linkages between spoken language development and typical and / or atypical literacy development attract enormous attention of research throughout the recent decades. While there is actually a huge and comprehensive knowledge on language and literacy development relationship in English speaking populations, the research from other languages, esp. Slavonic ones, tends to develop slowly and with the less attention from the international audience. For this special issue we preferably invite authors to submit abstracts of research and review articles based on research conducted in Slavonic languages.

We are interested in a mix of studies using various approaches to study spoken language skills and literacy (reading and or spelling) developmental relationship. We prefer preschool, school and youth age children targeted research manuscripts. Original research submissions, methodological papers, and review papers will be considered. The content of the manuscript should preferably slope into four general topics:
1) The role of spoken language skills in the reading and/or spelling skills development
2) Language skills of at risk groups of literacy development (dyslexia, specific language impairment)
3) Development of literacy of various at risk of literacy populations
4) Language skills with the relationship to the literacy development – various issues in assessment

Submission and Review Timeline
Researches are encouraged to submit an abstract on their work related to the special issue theme. Abstracts must be written in English and may be up to 250 words in length. Abstracts of an original articles of an empirical nature should clearly state: Aims, Methods, Results and Conclusions and should follow APA recommendations. Abstracts will be evaluated by the editors of the special issue. The authors will be notified via e-mail whether their full paper would be considered for review. Each of the selected paper will undergo a double-blind review process. The paper length is limited to 20 typewritten pages (30 lines of 60 characters each), approx. 36000 characters (including spaces).

Please note the following dates:
15th June 2017: Abstract submission deadline
30th June 2017: Lead authors of successful abstract proposals notified
30th August 2017: Full (invited) manuscript submission deadline
December 2017:  Anticipated publication date

Proposed abstracts should be submitted to the journal address: gramotnost@pedf.cuni.cz identifying the special issue call „ENG2017“ (please clearly state the name and the contact details of the lead author).