Informace o řízení

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je periodikem s  nezávislým recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double–blind peer review). V periodiku jsou publikovány pouze studie a výzkumné zprávy splňující jak obsahové, tak formální požadavky, které jsou stanoveny redakcí časopisu. Všechny příspěvky podléhají recenznímu řízení, které zajišťují u každého článku dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou z pracoviště autora a patří mezi domácí či zahraniční odborníky na dané téma.

Autorovi zaslaného příspěvku je vždy prostřednictvím redakce zaslána zpětná vazba, dle které je autorův příspěvek:

  1. publikován bez úprav;
  2. publikován po úpravách dle doporučení recenzentů;
  3. nepublikován v dané podobě, je možné přepracování a nové recenzní řízení.

V případě neshodného stanoviska dvou recenzentů:

  1. hlavní redaktor osloví třetího recenzenta, který vyjádří konečný stav recenzního řízení,
  2. redakční rada po projednání vysloví konečný závěr recenzního řízení.