2019

1/2019
Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti
Editoři: Pavla Presslerová a Hana Sotáková
Celé číslo naleznete zde

2/2019
Čtenářská, matematickí a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání
Editoři: Eva Rybárová a Radka Wildová
Celé číslo naleznete zde

3/2019
Development of foreign language literacy
Editors: Pavla Nečasová, Lenka Rozboudová a Klára Špačková
Celé číslo naleznete zde[:en]1/2019
Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti
Editors: Pavla Presslerová a Hana Sotáková
full text PDF