Recenzní řízení

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je periodikem s  nezávislým recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double–blind peer review). V periodiku jsou publikovány pouze studie a výzkumné zprávy splňující jak obsahové, tak formální požadavky, které jsou stanoveny redakcí časopisu. Všechny příspěvky podléhají recenznímu řízení, které zajišťují u každého článku dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou z pracoviště autora a patří mezi domácí či zahraniční odborníky na dané téma.

Informace o řízení

Pokyny pro recenzenty