1/2020

2020, ROČNÍK 4, ČÍSLO 1

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
ke stažení zde

METODOLOGICKÁ STUDIE
Identifikovanie prvej slabiky slov ako súčasť hodnotenia fonematického uvedomovania
Monika Máčajová
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ STUDIE
Projekt rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím podpory vztahu k četbě u žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením: „Po stopách rytíře Toulovce“
Markéta Švamberk Šauerová, Libuše Špičáková
ke stažení zde

Reflexe evropského rámce digitálních kompetencí studenty (především) Filozofické fakulty MU optikou kvalitativního výzkumu
Michal Černý
ke stažení zde

PŘEHLEDOVÁ STUDIE
Není kniha jako kniha aneb e-knihy a audioknihy v kontextu dětského čtenářství
Lenka Zemanová
ke stažení zde

RECENZE
Caravolas, M. & Mikulajova, Marina & Kucharska, Anna. (2020). Developmental Dyslexia in Czech and Slovak.
Markéta Švamberk Šauerová
ke stažení zde

ZPRÁVA
Konference – IX. Národní seminář informačního vzdělávání. Knihovna jako vzdělávací prostředí.
Pavlína Mazáčová
ke stažení zde

  • Celé číslo
    2020, ročník 4, číslo 1
    ke stažení zde