1/2021

2021, ROČNÍK 5, ČÍSLO 1
ANGLICÉ ČÍSLO – THE LITERACY, PRELITERACY AND EDUCATION

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Anna Kucharská and Monika Kadrnožková
ke stažení zde

VÚZKUMNÁ STUDIE
Identifying Early Readers at the Start of Their Compulsory Education
Lenka Zemanová, Radka Wildová
ke stažení zde

Mathematical Problem Solving Processes in Students with Autism Spectrum Disorders
Hana Sotáková
ke stažení zde

The implementation of Inclusive Education after the 2016 Legislative Changes from Shools’ Perspectives
Jana Mrázková
ke stažení zde

PŘÍPADOVÁ STUDIE
Assessment of the Development of a Childʼs Comprehension of Texts Read Aloud
Eva Koželuhová
ke stažení zde

  • Celé anglické číslo The Literacy, Preliteracy and Education
    2020, Volume 5, Number 1
    ke stažení zde