Uskutečněné výzvy 2018

Zde naleznete již uskutečněné výzvy.

1/2018
Editoři: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková

Výzva prvního čísla ročníku 2018 byla otevřena všem autorům, kteří se zabývají aktuální problematikou vzdělávacích gramotností.

 

2/2018
Rozvoj přírodovědné, matematické a informační gramotnosti v podmínkách současného školství
Editoři: Irena Budínová, Pavlína Mazáčová, Lenka Pavlasová, Martin Rusek

Monotematické číslo časopisu bylo zaměřeno na rozvoj přírodovědného vzdělání a jeden z jeho cílů – rozvoj přírodovědné gramotnosti. Ta je úzce spjata mj. s matematickou a informační gramotnost. Přestože se jedná o poměrně často zmiňované téma, výzkumně mu v českých podmínkách není věnována dostatečná pozornost. Věříme, že toto monotematické číslo napomůže autorům uspořádat dílčí výsledky svých šetření a čtenářům poskytne dostatečný vhled do této problematiky. Vítány jsou výzkumné články empirické i teoretické povahy, přehledové studie, kazuistiky, ale i příspěvky do diskuse a recenze publikací.

 

3/2018
Editoři: Klára Špačková

Monotematické číslo v anglickém jazyce bylo otevřeno všem autorům zabývajícím se aktuální problematikou vzdělávacích gramotností.