2/2018

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ, MATEMATICKÉ a INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI V PODMÍNKÁCH SOUČASNÉHO ŠKOLSTVÍ
2018, ROČNÍK 2, ČÍSLO 2

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Irena Budínová, Pavlína Mazáčová, Lenka Pavlasová, Martin Rusek
ke stažení zde

PŘEHLEDOVÁ STUDIE
Digitální gramotnost v kontextu současného vzdělávání
Tomáš Jeřábek, Vladimír Rambousek, Petra Vaňková
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ STUDIE
Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi v laboratorní základní škole: případová studie
Pavlína Mazáčová, Marta Zonková
ke stažení zde

Propedeutika analytické geometrie v rovině
Vlasta Moravcová, Štěpánka Kaňková
ke stažení zde

Přesnost a rychlost ve vnímání množství u jedinců s dyskalkulií
Kateřina Pražáková, Klára Špačková
ke stažení zde

Diferencovaná a individualizovaná výuka matematiky na základní škole
Irena Budínová, Růžena Blažková, Dana Ciglová, Kamila Hrčková, Ivana Janoušová, Marcela Lehotská, Petr Mutina, Jana Ryglová
ke stažení zde

RECENZE
Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání
Soňa Koťátková
ke stažení zde

  • Celé číslo Rozvoj přírodovědné, matematické a informační gramotnosti v podmínkách současného školství
    2018, ročník 2, číslo 2
    ke stažení zde