2/2020

2020, ROČNÍK 4, ČÍSLO 2

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Anna Kucharská, Klára špačková, Monika Kadrnožková
ke stažení zde

PŘEHLEDOVÉ STUDIE
Morfologické versus fonologické uvědomění ve vztahu k čtení v českém jazykovém prostředí
Zuzana Bílková, Helena Havlisová, Olga Malinovská a Jiří Jošt
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ STUDIE
Predškolské indikátory úspešného vývinu čitateľskej gramotnosti
Oľga Zápotočná, Marek Urban
ke stažení zde

Psychologické aspekty tvořivé hry v polytechnické výchově v MŠ
Barbora Žáková, Pavla Presslerová, Carolina Sidon
ke stažení zde

Vliv vzoru písma na výkon v testu tichého čtení ve 2. a 3. ročníku základní školy
Oga Kučerová, Barbora Jindrová
ke stažení zde

Využití čtenářských strategií v předškolním vzdělávání z pohledu učitelek mateřských škol
Eva Koželuhová
ke stažení zde

PŘÍPADOVÁ STUDIE
Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující montessori pedagogiku: případová studie
Pavlína Mazáčová, Maria Šupicová
ke stažení zde

RECENZE
Nováková, E., Novák, B. (2019). Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol.
Martina Uhlířová
ke stažení zde

  • Celé číslo
    2020, ročník 4, číslo 2
    ke stažení zde