1/2022

2022, ROČNÍK 6, ČÍSLO 1

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ STUDIE
Rozvoj čitateľských návykov detí v predškolskom veku v bilingválnych rodinách
Mária Belešová
ke stažení zde

Analýza chýb v pomenovaní podstatných mien a slovies v predškolskom veku
Terézia Horská, Svetlana Kapalková
ke stažení zde

Výkony žiakov so slabými schopnosťami v čítaní a písaní v 1. a 2. ročníku ZŠ
Bianka Hrnčiarová, Martina Zubáková
ke stažení zde

PŘEHLEDOVÉ STUDIE
Gramotnostní a pregramotnostní dovednosti u dětí s vývojovou dysfázií
Alžběta Větrovská Zemánková
ke stažení zde

Četbou proti ageismu: kniha jako prostředek při změně postojů dětí vůči stáří
Radim Schottl
ke stažení zde

Vzdělávání (mimořádně) nadaných žáků: přehledová studie tuzemských periodik (2016-2021)
Monika Kadrnožková, Kristýna Janyšková
ke stažení zde

RECENZE
Anna Kucharská, Klára Špačková, Gabriela Seidlová Málková, Hana Sotáková, Pavla Presslerová, Olga Kučerová. (2022). PORTEX – klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol. Praha: Vydavatelství PedF UK
Pavla Cimlerová
ke stažení zde

ZPRÁVA
Zpráva o nadcházející konferenci Čtu a stávám se čtenářem
Monika Kadrnožková
ke stažení zde

  • Celé číslo
    2022, ročník 6, číslo 1
    ke stažení zde