1/2022

1/2022 Distanční vzdělávání v kontextu vzdělávacích gramotností, jeho výzvy a limity
Editoři: Radka Wildová, Anna Kucharská

Výzva prvního čísla šestého ročníku (2022) je tematicky zaměřena na distanční výuku ve všech stupních vzdělávání a zejména v souvislosti se získáváním gramotnostních dovedností. Přesun do online prostředí byl výzvou pro všechny zúčastněné, vyučující, rodiče a především děti, žáky a studenty. Z tohoto důvodu je první číslo roku 2022 zaměřeno právě na širokou, aktuální a velmi zajímavou oblast rychle se rozvíjející distanční výuky, která mění celkový pohled na dlouhodobě zažitý model vzdělávání.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 15. 1. 2022 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 1. 3. 2022, recenzní řízení proběhne v průběhu března a dubna 2022.