1/2022

1/2022 VARIA
Editoři: Anna Kucharská

Výzva prvního čísla šestého ročníku (2022) je otevřena všem autorům publikujícím v oblasti gramotností a pregramotností.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete, prosím, do 15. 2. 2022 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 31. 3., recenzní řízení proběhne v průběhu dubna 2022.