3/2021

2021, Ročník 5, číslo 3, Pohybová gramotnost a vzdělávání

Obsah
ke stažení zde zde

Editorial
Soňa Jandová, Hana Dvořáková, Petr Vlček a Lenka Vojtíková
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ SDĚLENÍ
Self-Efficacy budoucích učitelů ve vztahu k výuce zdravotní tělesné výchovy
Jitka Vařeková, Markéta Křivánková, Anna Šubertová a Pavel Krejčík
ke stažení zde

Realizace pohybových aktivit v předškolním vzdělávání
Iva Kouřilová a Hana Janošková

ke stažení zde

Odlišnosti v úrovni vybraných motorických kompetencí u dětí předškolního věku s pravidelnou řízenou pohybovou aktivitou a bez ní
Petra Fleková, Pavlína Nováková a Klára Daďová

ke stažení zde

Srovnání základní pohybové výkonnosti 12–15letých členů atletických sportovních středisek v letech 2011 a 2019
Petr Jeřábek, Jitka Vindušková a Soňa Jandová

ke stažení zde

Sledování pohybové aktivity žáků staršího školního věku v době nouzového stavu
Ladislav Pokorný a Martin Homola a Soňa Jandová

ke stažení zde

TEORETICKÁ STUDIE
Učitel tělesné výchovy jako mentální kouč
Ivan Růžička, Adrian Agricola a Kamila Růžičková
ke stažení zde

  • Celé číslo Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání – Pohybová gramotnost a vzdělávání
    2021, Ročník 5, číslo 3
    ke stažení zde