Uskutečněné výzvy 2021

1/2021 Monotematic issue

Editoři: Anna Kucharská

The varia theme of the forthcoming issue of The Literacy, Preliteracy and Education Journal is open for authors.

 

DVOJČÍSLO 2/2021 + 3/2021 Pohybová gramotnost a vzdělávání

Editoři: Soňa Jandová, Hana Dvořáková, Petr Vlček, Lenka Vojtíková

Pohybová gramotnost je cílem vzdělávání v tělesné výchově na všech stupních škol od předškolních po vysokoškolské. Cílem je dát dětem, žákům a studentům takové pohybové dovednosti, znalosti a podpořit jejich pozitivní vztah a zájem, které by byly základem pro celoživotní pohybovou aktivitu každého jednotlivce. Vzhledem ke zřejmým benefitům pohybu pro každého člověka po celý jeho život je formování pohybové gramotnosti zcela zásadní především z hlediska zdraví společnosti ve smyslu tělesném i duševním, nezastupitelná je pohybová aktivita i v oblasti sociální.

Vzdělávat pohybově gramotné žáky a studenty mohou pouze kvalitní učitelé tělesné výchovy. Jejich příprava staví nejen na praktických pohybových dovednostech, které jsou základem této učitelské profese, ale také na zkušenostech a poznatcích moderního vyučování, které jsou zásadní pro práci s žáky a studenty v současné a budoucí době. Výraznou devízou v tomto vzdělávání jak učitelů, tak následně žáků a studentů, je osobní zájem a nadšení pro pohybové aktivity, které je základem dlouhodobého, celoživotního vztahu k pohybu.

Nové poznatky z oblasti vzdělávání v tělesné výchově mohou významně přispět k úrovni vyučování v tomto oboru. Monotematické číslo časopisu Gramotnost cílí především na odborné práce týkající se výše uvedených témat, ale také na srovnávací a přehledové studie.