1/2019

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, RODINNÉ VLIVY A JEJICH VZTAH KE GRAMOTNOSTI
2019, ROČNÍK 3, ČÍSLO 1

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Pavla Presslerová a Hana Sotáková
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ STUDIE
Sťažená cesta ku gramotnosti: Výskum rodičov, ktorí čítajú deťom len sporadicky
Peter Gavora
ke stažení zde

Srovnání porozumění obrázkovému příběhu u dětí předškolního věku ve třídě heterogenní a homogenní
Eva Rybárová
ke stažení zde

Vliv typu školy, regionu či socioekonomického znevýhodnění na písemný projev žáků základních škol
Věra Dolníková
ke stažení zde

Jak matky zvládají zátěž spojenou se specifickou poruchu učení svého dítěte
Jana Kouřilová
ke stažení zde

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v rozvoji občanských a sociálních kompetencí pohledem učitelů
Pavla Presslerová, Zbyněk Němec, Radek Holcepl
ke stažení zde

Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů“
Michaela Dvořáková, Veronika Pajpachová
ke stažení zde

Přínos vzdělávací oblasti Umění a kultura pro rozvoj dítěte
Hana Stadlerová, Daniela Taylor
ke stažení zde

ZPRÁVA
Jedinečné lekce nejen pro práci dětských čtenářů s konkrétními knihami
Filip Šebek
ke stažení zde

  • Celé číslo Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti
    2019, ročník 3, číslo 1
    ke stažení zde