ARCHIV

3/2022
University Counseling –⁠ Current Challenges and Trends
Editoři: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Celé číslo naleznete zde

2/2022
Editoři: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Celé číslo naleznete zde

1/2022
Editoři: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Celé číslo naleznete zde

3/2021
Pohybová gramotnost a vzdělávání
Editoři: Soňa Jandová, Hana Dvořáková, Petr Vlček, Lenka Vojtíková
Celé číslo naleznete zde

2/2021
Pohybová gramotnost a vzdělávání
Editoři: Soňa Jandová, Hana Dvořáková, Petr Vlček, Lenka Vojtíková
Celé číslo naleznete zde

1/2021 
Editoři: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Celé číslo naleznete zde

3/2020
Development of literacy in music education and visual culture across all levels of education
Editoři: Michal Nedělka, Marie Fulková
Celé číslo naleznete zde

2/2020
Editoři:  Anna Kucharská, Klára Špačková
Celé číslo naleznete zde

1/2020
Editoři:  Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Celé číslo naleznete zde

3/2019
Editoři:  Klára Špačková, Monika Kadrnožková
Celé číslo naleznete zde

2/2019
Čtenářská, matematická a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání

Editoři:  Eva Rybárová a Radka Wildová
Celé číslo naleznete
zde

1/2019
Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti

Editoři:  Pavla Presslerová a Hana Sotáková
Celé číslo naleznete
zde

3/2018
Editoři:  Klára Špačková
Celé číslo naleznete zde

2/2018
Rozvoj přírodovědné, matematické a informační gramotnosti v podmínkách současného školství

Editoři:  Irena Budínová, Pavlína Mazáčová, Lenka Pavlasová, Martin Rusek
Celé číslo naleznete
zde

1/2018
Editoři:  Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Celé číslo naleznete zde

3/2017
Special Issue call for abstracts “Relationship of Spoken Language Skills and  Literacy Acquisition”
Editoři:  Seidlová Málková Gabriela, Špačková Klára
Celé číslo naleznete zde

2/2017
Editor: Anna Kucharská
Celé číslo naleznete  zde

1/2017
Počáteční Čtení: Čtu a stávám se čtenářem (cesty propojení výzkumu a praxe)
Editoři: Anna Kucharská, Radka Wildová, Klára Špačková
Celé číslo naleznete zde