Complete Issues

3/2020
The Literacy, Preliteracy and Education – development of literacy in music education and visual culture across all levels of education
Editors: Michal Nedělka, Marie Fulková
Complete PDF

2/2020
Editors:  Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Complete PDF

1/2020
Editors:  Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Complete PDF

3/2019
Editors:  Klára Špačková, Monika Kadrnožková
Complete PDF

2/2019
Čtenářská, matematická a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání
Editors:  Eva Rybárová a Radka Wildová
Complete
PDF

1/2019
Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti
Editors  Pavla Presslerová a Hana Sotáková
Complete PDF

3/2018
Editors:  Klára Špačková
Complete PDF

2/2018
Rozvoj přírodovědné, matematické a informační gramotnosti v podmínkách současného školství

Editors:  Irena Budínová, Pavlína Mazáčová, Lenka Pavlasová, Martin Rusek
Complete
PDF

1/2018
Editors:  Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
Complete PDF

3/2017
Special Issue call for abstracts “Relationship of Spoken Language Skills and  Literacy Acquisition”
Editors:  Seidlová Málková Gabriela, Špačková Klára
Complete PDF

2/2017
Editor: Anna Kucharská
Complete PDF

1/2017
Počáteční Čtení: Čtu a stávám se čtenářem (cesty propojení výzkumu a praxe)
Editors: Anna Kucharská, Radka Wildová, Klára Špačková
Complete PDF