Call for papers 2018

2018/1 – VARIA
Editors: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková

The varia theme of the forthcoming issue of The Literacy, Preliteracy and Education Journal for authors.

We are preparing issue 2018/1. If you would like to publish, please contact the managing editor (gramotnost@pedf.cuni.cz).
Abstract Submission Deadline: 30 January, 2018.
The full contribution Deadline: 15 April, 2018.

 

2018/2 – The Education for Competitiveness Operational Programme
Editors: Irena Budínová, Pavlína Mazáčová, Lenka Pavlasová, Martin Rusek

The Education for Competitiveness Operational Programme
Monotematické číslo časopisu bylo zaměřeno na rozvoj přírodovědného vzdělání a jeden z jeho cílů – rozvoj přírodovědné gramotnosti. Ta je úzce spjata mj. s matematickou a informační gramotnost. Přestože se jedná o poměrně často zmiňované téma, výzkumně mu v českých podmínkách není věnována dostatečná pozornost. Věříme, že toto monotematické číslo napomůže autorům uspořádat dílčí výsledky svých šetření a čtenářům poskytne dostatečný vhled do této problematiky. Vítány jsou výzkumné články empirické i teoretické povahy, přehledové studie, kazuistiky, ale i příspěvky do diskuse a recenze publikací.

We are preparing issue 2018/2. If you would like to publish, please contact the managing editor (gramotnost@pedf.cuni.cz).
Abstract Submission Deadline: 30 May, 2018.
The full contribution Deadline: 15 Juny, 2018.

 

2018/3 – VARIA
Editors: Klára Špačková

The varia theme of the forthcoming issue of The Literacy, Preliteracy and Education Journal for authors.

We are preparing issue 2018/3. If you would like to publish, please contact the managing editor (gramotnost@pedf.cuni.cz).
Abstract Submission Deadline: 30 September, 2018.
The full contribution Deadline: 15 October, 2018.