2/2019

ČTENÁŘSKÁ, MATEMATICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ PREGAMOTNOST V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
2019, VOLUME 3, NUMBER 2

Content
full text PDF

Editorial
Eva Rybárová a Radka Wildová
full text PDF

EMPIRICAL PAPERS
Development of pre-literacy
Dana Cibáková
full text PDF

Incorporating reading pre-literacy into pedagogical work of kindergarten teachers
Zuzana Maňourová, Zuzana Štefánková, Lukáš Laibrt, Margareta Garabiková Pártlová, Zuzana Bílková
full text PDF

Research investigation to graphomotoric preparation of children preschool age
Jana Johnová
full text PDF

Early readers at the beginning of school attendance procedure for searching respondents
Lenka Zemanová
full text PDF

Analysis of the  2nd grade elementary school pupils vocabulary as a basis for the development of reading literacy in pre-school education
Věra Vykoukalová, Petr Anděl, Jana Johnová
full text PDF

Integrated approach to scientific pre-literacy supporting experiments realization
Pavel Beneš
full text PDF

SYSTEMATIC REVIEW
Conception od preliteracy in czech republic; history and presence
Eva Rybárová
full text PDF

Support of preliteracy, prenumeracy and didactics in preschool education
Lenka Felcmanová, Jana Kropáčková, Jolana Ronková, Jana Slezáková, Radka Wildová
Full text PDF

Risk of dyscalculia and other learning difficulties in mathematics in preschool-aged children
Kateřina Pražáková, Anna Kucharská
full text PDF

REPORTS
Předškolní vzdělávání v ČR a Korejské republice
Radka Wildová, Hana Splavcová
full text PDF

REVIEW
Lietavcová, M. & Lišková, H. (2018). Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí.
Praha: Nakladatelství Dr. J. Raabe s.r.o.
Eva Nováková
full text PDF

Mikulajová, M. (Ed.). 2018. Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii. Bratislava: Institut vzdělávaní SOKRATES, 2018. 1. vyd. 188 s. ISBN 978-80-86572-82-6.
Martina Zubáková
full text PDF

  • The complete issue The Literacy, Preliteracy and Education
    2019, Volume 3, Number 2
    full text PDF