2019

1/2019
Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti
Editors: Pavla Presslerová and Hana Sotáková
full text PDF

2/2019
Čtenářská, matematickí a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání
Editors:  Eva Rybárová and Radka Wildová
full text PDF

3/2019
Development of foreign language literacy
Editors: Pavla Nečasová, Lenka Rozboudová a Klára Špačková
full text PDF