2/2022

2/2022 Distanční vzdělávání v kontextu vzdělávacích gramotností, jeho výzvy a limity
Editoři: Radka Wildová, Anna Kucharská

Výzva druhého čísla šestého ročníku (2022) obsahuje dvě jádrová témata. První z nich se bude dotýkat dopadů pandemické situace na vzdělávání. Mohou to být příspěvky, které budou mapovat důsledky a situaci ve školách, v rodinách a dalších institucích. Může se jednat také o reflexi realizace distanční výuky ve všech stupních vzdělávání případěn i v souvisloti se získáváním gramotnostních dovedností. Druhým jádrovým tématem budou příspěvky, jak zazněly na konferenci Pedagogické fakulty UK s názvem Aktuální proměny učitelského vzdělávání – Boj s pandemií.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 15. 4. 2022 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 15.5. 2022, recenzní řízení proběhne v průběhu května a června 2022.