2/2022

2/2022 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu vzdělávání
Editoři: Anna Kucharská

Výzva druhého čísla šestého ročníku (2022) je tematicky zaměřena na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a nadané děti, žáky a studenty v kontextu vzdělávání a také v kontextu gramotnosti ve vzdělávání. Tématem, které v posledních letech rezonuje společností, politickou sférou a především vzdělávacími institucemi je nepochybně inkluzivní vzdělávání a s ním spojené začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, potažmo hlavního vzdělávacího proudu. Z tohoto důvodu je právě druhé číslo roku 2022 vyčleněno všem autorům, kteří se tématem vzdělávání dětí a žáků se speciálními potřebami či studentů se specifickými potřebami zabývají, stejně tak jako autorům zaměřujícím se na nadané děti, žáky či studenty.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete, prosím, do 15. 4. 2022 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 15. 5. 2022, recenzní řízení proběhne v průběhu května a června 2022.