2/2022

2022, ROČNÍK 6, ČÍSLO 2

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Anna Kucharská, Monika Kadrnožková
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ STUDIE
Plánování vzdělávacího obsahu v kurikulárních dokumentech mateřských škol – hledání cesty k osobnostně orientovanému pojetí
Barbora Loudová Stralczynská a Eva Koželuhová
ke stažení zde

Diagnostika specifických poruch učení v období koronavirové pandemie
Anna Kucharská
ke stažení zde

Styly učení u žáků s SPU na druhém stupni základní školy
Anna Frombergerová a Tereza Líšková
ke stažení zde

Problémová místa výuky geometrie
Jarmila Robová, Petra Surynková, Vlasta Moravcová, Jana Hromadová a Zdeněk Halas
ke stažení zde

Vliv temperamentu a sociokulturního znevýhodnění na osvojování plaveckých dovedností žáků malotřídních škol
Irena Svobodová, Ivana Chládková, Martin Dlouhý a Soňa Jandová
ke stažení zde

PŘEHLEDOVÉ STUDIE
Hudební činnosti v publikacích zaměřených na grafomotoriku předškolních a nejmladších školních dětí v ČR
Milena Kmentová
ke stažení zde

Profesní kompetence učitele hudební výchovy
Jiřina Jiřičková a Zuzana Selčanová
ke stažení zde

TEORETICKÁ STUDIE
Matematická pregramotnost v  českém předškolním vzdělávání
Eva Nováková
ke stažení zde

DISKUZE
Profese, která se ještě nenarodila
Michal Zvírotský a Stanislav Bendl
ke stažení zde

RECENZE
Kmentová, m. (2022). Kreslíme lehce, zpíváme tence. Rozvoj grafomotoriky s hudebními činnostmi.
Eva Koželuhová
ke stažení zde

  • Celé číslo
    2022, ročník 6, číslo 2
    ke stažení zde