Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách odborného časopisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je odborným recenzovaným časopisem zaměřeným na oblast gramotnosti a vzdělávání v tom nejširším pohledu. Jeho cílem je prostředkovat nové poznání v dané problematice a dát tak podněty pro rozvoj praxe i propojení vědy, výzkumu a praxe. Zaměřuje se na témata čtenářské, matematické, informační a přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti, ale také na témata s nimi souvisejícími. Časopis je zároveň platformou pro rozvoj pedagogické psychologie, primární pedagogiky, oborových didaktik, speciální a sociální pedagogiky jako vědních disciplín.

Časopis vychází třikrát ročně (duben, srpen, prosinec), příspěvky jsou publikovány v českém a slovenském jazyce. Vždy jedno číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

Podrobnější informace o časopis zde.

Třetí číslo 2021/3 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ: Pohybová gramotnost a vzdělávání

Druhé číslo 2021/2 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ: Pohybová gramotnost a vzdělávání

První číslo 2021/1 THE LITERACY, PRELITERACY AND EDUCATION

Třetí anglické číslo 2020/3 THE LITERACY, PRELITERACY AND EDUCATION: development of literacy in music education and visual culture across all levels of education

Druhé číslo 2020/2 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ

První číslo 2020/1 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Třetí anglické číslo 2019/3 THE LITERACY, PRELITERACY AND EDUCATION

Druhé číslo 2019/2 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ: Čtenářská, matematická a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání

První číslo 2019/1 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ: Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnost

Třetí anglické číslo 2018/3 THE LITERACY, PRELITERACY AND EDUCATION

Druhé číslo 2018/2 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ: Rozvoj přírodovědné, matematické a informační gramotnosti v podmínkách současného školství

První číslo 2018/1 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Třetí číslo 2017/3 THE LITERACY, PRELITERACY AND EDUCATION: Relationship of Language Skills and  Literacy

Druhé číslo 2017/2 časopisu GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ

První číslo 2017/1 GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)