1/2023

1/2023 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu vzdělávání
Editoři: Anna Kucharská

Výzva prvního čísla sedmého ročníku (2023) je tematicky zaměřena na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané děti, žáky a studenty v kontextu všech stupňů vzdělávání (od preprimárního až po terciární). Tématem, které v posledních letech rezonuje společností, politickou sférou, a především vzdělávacími institucemi, je nepochybně inkluzivní vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu. Z tohoto důvodu je první monotématické číslo časopisu v roce 2023 vyčleněno právě tomuto tématu. Očekáváme příspěvky mapující výzvy inkluzivního vzdělávání i jejich řešení a podporu, které se dostává jednotlivým aktérům (dětem, žákům a studentům se speciálními a nadaným, jejich rodičům i učitelům) ve formě výzkumných studií, reflexí metodických přístupů, analytických zpráv, ale také informačních příspěvků k tomuto tématu.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete, prosím, do 31. 1. 2023 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 31. 3. 2023, recenzní řízení proběhne v průběhu dubna 2023.