2/2021

2021, Ročník 5, číslo 2, Pohybová gramotnost a vzdělávání

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Soňa Jandová, Hana Dvořáková, Petr Vlček a Lenka Vojtíková
ke stažení zde

TEORETICKÁ STUDIE
Pohybová gramotnost – minulost a současnost
Václav Bunc
ke stažení zde

Pohybová gramotnost v prostředí českého vzdělávání
Jana Vašíčková, Martina Poláková a Michaela Čapková
ke stažení zde

PŘEHLEDOVÁ STUDIE
Činitelé ovlivňující pohybovou gramotnost dětí v předškolním věku
Dita Culková, Petr Schlegel, Dana Fialová a Kamil Janiš ml.
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ SDĚLENÍ
K revizi koncepce tělesné výchovy v České republice – směřování k pohybové gramotnosti
Petr Vlček
ke stažení zde

Možnosti působení faktorů školního prostředí na držení těla žáků
Hana Janošková a Lenka Jílková
ke stažení zde

METODOLOGICKÁ STUDIE
Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku
Iva Šeflová
ke stažení zde

  • Celé číslo Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání – Pohybová gramotnost a vzdělávání
    2021, Ročník 5, číslo 2
    ke stažení zde