Aktuální výzvy pro autory

3/2022 University Counseling – Current Challenges and Trends

Editors:  Anna Kucharská, Klára Špačková

Counselling for university students is now a part of university activities. The aim of the monothematic issue is a reflection of the college counselling practice, which could support further development in this area. The issue aims to support all vulnerable groups of college students. Those with special needs (registered or confidential), students with socio-economic disadvantages, students in difficult social situations and life crises. Counselling services are also available for university staff to assist in dealing with at-risk students, guide personal and professional growth, and resolve problem situations. Contributions can be theoretical studies, review articles, research studies, or methodological studies.

Please note the following dates:
31st June 2022: Abstract submission deadline
30th August 2022: Full (invited) manuscript submission deadline
November 2022: Anticipated publication date

1/2023 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu vzdělávání
Editoři: Anna Kucharská

Výzva prvního čísla sedmého ročníku (2023) je tematicky zaměřena na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané děti, žáky a studenty v kontextu všech stupňů vzdělávání (od preprimárního až po terciární). Tématem, které v posledních letech rezonuje společností, politickou sférou, a především vzdělávacími institucemi, je nepochybně inkluzivní vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu. Z tohoto důvodu je první monotématické číslo časopisu v roce 2023 vyčleněno právě tomuto tématu. Očekáváme příspěvky mapující výzvy inkluzivního vzdělávání i jejich řešení a podporu, které se dostává jednotlivým aktérům (dětem, žákům a studentům se speciálními a nadaným, jejich rodičům i učitelům) ve formě výzkumných studií, reflexí metodických přístupů, analytických zpráv, ale také informačních příspěvků k tomuto tématu.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete, prosím, do 31. 1. 2023 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 31. 3. 2023, recenzní řízení proběhne v průběhu dubna 2023.

 

Již uskutečněné výzvy pro rok 2021 naleznete zde.

Již uskutečněné výzvy pro rok 2020 naleznete zde.

Již uskutečněné výzvy pro rok 2019 naleznete zde.

Již uskutečněné výzvy pro rok 2018 naleznete zde.

Již uskutečněné výzvy pro rok 2017 naleznete zde.