Aktuální výzvy pro autory

1/2022 VARIA

Editoři: Anna Kucharská

Výzva prvního čísla šestého ročníku (2022) je otevřena všem autorům publikujícím v oblasti gramotností a pregramotností.
Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete, prosím, do 15. 2. 2022 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.
Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 31. 3. 2022, recenzní řízení proběhne v průběhu dubna 2022.

 

2/2022 Distanční vzdělávání v kontextu vzdělávacích gramotností, jeho výzvy a limity

Editoři: Radka Wildová, Anna Kucharská

Výzva druhého čísla šestého ročníku (2022) je tematicky zaměřena na distanční výuku ve všech stupních vzdělávání a zejména v souvislosti se získáváním gramotnostních dovedností. Přesun do online prostředí byl výzvou pro všechny zúčastněné, vyučující, rodiče a především děti, žáky a studenty. Z tohoto důvodu je první číslo roku 2022 zaměřeno právě na širokou, aktuální a velmi zajímavou oblast rychle se rozvíjející distanční výuky, která mění celkový pohled na dlouhodobě zažitý model vzdělávání.
Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 15. 4. 2022 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.
Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 15. 5. 2022, recenzní řízení proběhne v průběhu června 2022.

 

3/2022 University Counseling – Current Challenges and Trends

Editors:  Anna Kucharská, Klára Špačková

Counselling for university students is now a part of university activities. The aim of the monothematic issue is a reflection of the college counselling practice, which could support further development in this area. The issue aims to support all vulnerable groups of college students. Those with special needs (registered or confidential), students with socio-economic disadvantages, students in difficult social situations and life crises. Counselling services are also available for university staff to assist in dealing with at-risk students, guide personal and professional growth, and resolve problem situations. Contributions can be theoretical studies, review articles, research studies, or methodological studies.

Please note the following dates:
31st June 2022: Abstract submission deadline
30th August 2022: Full (invited) manuscript submission deadline
November 2022: Anticipated publication date

 

Již uskutečněné výzvy pro rok 2021 naleznete zde.

Již uskutečněné výzvy pro rok 2020 naleznete zde.

Již uskutečněné výzvy pro rok 2019 naleznete zde.

Již uskutečněné výzvy pro rok 2018 naleznete zde.

Již uskutečněné výzvy pro rok 2017 naleznete zde.