2/2017

2017, ROČNÍK 1, ČÍSLO 2

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Anna Kucharská
ke stažení zde

PŘEHLEDOVÉ STUDIE
Rozvoj metakognitivních znalostí: pedagogicko-psychologický vhled
Jaroslav Říčan
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ STUDIE
Skúmanie detských pre konceptov o fenoménoch jazykovej a literárnej gramotnosti
Simoneta Babiaková, Jana Venzelová
ke stažení zde

Studie přínosů intervenčního programu pro systematickou podporu rozvoje pročtenářských dovedností v předškolním věku
Petra Šedinová, Gabriela Seidlová Málková
ke stažení zde

Rodičovská perspektiva variability vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení
Pavla Presslerová, Anna Kucharská
ke stažení zde

Využití vlivu vrstevníka (peer tutoringu) při rozvíjení čtenářství
Markéta Švamberk Šauerová
ke stažení zde

ZPRÁVY
Mezinárodní výzkumná konference IEA – Praha, 28.–30. června 2017
Eva Potužníková
ke stažení zde

RECENZE
Porozumění čtenému II. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží — východiska, témata, zdroje — kritická analýza a návrh výzkumu a Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu
Václava Tomická
ke stažení zde

  • Celé číslo
    2017, ročník 1, číslo 2
    ke stažení zde