Uskutečněné výzvy 2019

1/2019 Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti
Editoři: Pavla Presslerová a Hana Sotáková

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání připravuje monotematické číslo se zaměřením na rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti.

Sociokulturní a rodinný background a jejich vlivy na vzdělávání jsou dlouhodobě sledovanými fenomény v psychologickém, pedagogickém i sociologickém výzkumu. Zejména v zahraničních publikacích se setkáváme se srovnáním rodinného prostředí dítěte a jeho školními výsledky. V dnešní globalizované společnosti opět vzrůstá význam sledování a analýzy daných faktoru s cílem identifikovat možné rizikové oblasti a hledání cest k jejich překonání.

V České republice s v posledních letech začínají stále častěji objevovat projekty zaměřené na rozvoj gramotnosti v rodinném prostředí, práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit. Monotematické číslo časopisu Gramotnost cílí především na odborné práce týkající se výše uvedených témat, ale také srovnávací a přehledové studie.

Kromě odborných příspěvků přijímáme také diskusní příspěvky, zprávy z projektu a recenze publikací.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 30. 11. 2018 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 15. 1. 2019, recenzní řízení proběhne v průběhu ledna a února 2019.

 

2/2019 Čtenářská, matematická a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání
Editorky: Radka Wildová a Eva Rybárová

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání připravuje monotematické číslo se zaměřením na oblast rozvoje pregramotností v předškolním vzdělávání.

Předškolní vzdělávání má pro život dítěte nedocenitelný význam, neboť rané zkušenosti dítěte mají trvalou hodnotu pro jeho budoucí život. Jedním z hlavních cílů předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro celoživotní vzdělávání, což nezbytně vede k nutnosti pokládat dobré základy pro rozvoj budoucích gramotností a s tím související rozvoj předpokladů pro jejich osvojování.

V posledních letech se v České republice objevují projekty zaměřené na rozvoj pregramotností dětí předškolního věku, jejichž cílem je zkvalitnit přípravu učitelů i předškolní vzdělávání jako takové, a to zejména v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Monotematické číslo časopisu Gramotnost cílí především na odborné práce týkající se výše uvedených témat, ale také na srovnávací a přehledové studie.

Kromě odborných příspěvků přijímáme také diskusní příspěvky, zprávy z projektů a recenze publikací.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 28. 2. 2018 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 30. 4. 2019, recenzní řízení proběhne v průběhu května a června 2019.

 

3/2019
Editors: Pavla Nečasová, Lenka Rozboudová a Klára Špačková

Development of foreign language literacy
Journal Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání is preparing an English monothematic issue focusing on the development of foreign language literacy.

Current concept of language learning and teaching highlights the development of communicative competence. In particular, it aims to foster the development of abilities that enable students not only to understand a message, analyze it and critically evaluate its content, but also express himself or herself and formulate his or her opinions. Therefore, for adequate communication in a foreign language it is necessary that the learning process is complex and encompasses all four language skills listening and reading comprehension, oral and written expression.

The monothematic issue of Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání targets works addressing the development of communicative competence as a goal of foreign language education from the perspective of both the teacher and the pupil. In the centre of our interest there are papers dealing with the literacy skill of reading. Research, comparative and review studies dealing with the development of socio-cultural and intercultural competence are also welcomed.

Submission and Review Timeline / 30th September 2019: Abstract submission deadline / 15th October  2019: Full (invited) manuscript submission deadline / The review procedure will take place in October and November 2019 / December 2019:  Anticipated publication date.