1/2017

POČÁTEČNÍ ČTENÍ: ČTU A STÁVÁM SE ČTENÁŘEM (CESTY PROPOJENÍ VÝZKUMU A PRAXE)
2017, ROČNÍK 1, ČÍSLO 1

Obsah
ke stažení zde

Editorial
Anna Kucharská, Radka Wildová, Klára Špačková
ke stažení zde

VÝZKUMNÉ STUDIE
Prekoncepty detí v predškolskom veku o funkcii a procese čítania a písania
Mária Belešová
ke stažení zde

Postava v rozprávke a jej hodnotové pôsobenie na detského čitateľa
Lenka Szentesiová
ke stažení zde

METODOLOGICKÉ STUDIE
Jazykové uvědomování u dětí mladšího školního věku
Anna Kucharská, Martina Šmejkalová
ke stažení zde

Způsoby zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: kvantitativní vs. kvalitativní standard
Jaroslav Říčan
ke stažení zde

PŘEHLEDOVÉ STUDIE
Čtenářská gramotnost v pojetí projektu ELINET
Jolana Ronková, Veronika Laufková
ke stažení zde

ZPRÁVY
Zpráva o konferenci „Čtu a stávám se čtenářem“
Jolana Ronková, Veronika Laufková
ke stažení zde

RECENZE
Počítačový program Včelka v rozvoji čtenářských dovedností
Anna Kucharská
ke stažení zde

  • Celé číslo Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (cesty propojení výzkumu a praxe)
    2017, ročník 1, číslo 1
    ke stažení zde