Month: Říjen 2023

  • Odborný seminář

    Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře pořádané Logopedickou společností Miloše Sováka. Aktuálně se můžete přihlásit v nadcházejících měsících na tyto semináře: Online přihlášení ne semináře...

  • Logopedický den

    Vážené studentky, vážení studenti, srdečně vás zveme na šestý ročník konference Pražský logopedický den 2023 k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností. Konference je určena pro pedagogy, speciální pedagogy, logopedy,...