Home » Lidé

Lidé

Vedoucí katedry:

Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
tel.: +420 221 900 246
E-mail: lea.kvetonova@pedf.cuni.cz

Zástupce vedoucí katedry pro prezenční studium:

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
tel.: +420 221 900 270
E-mail: vanda.hajkova@pedf.cuni.cz

Zástupce vedoucí katedry pro kombinované studium:

PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
tel.: +420 221 900 274
E-mail: jaroslava.zemkova@pedf.cuni.cz

Tajemnice katedry:

PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
tel.: +420 221 900 126
E-mail: monika.muzakova@pedf.cuni.cz

Sekretariát:

Ivana Hubalová
tel.: +420 221 900 279
E-mail: ivana.hubalova@pedf.cuni.cz

Adresa:

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
M.D.Rettigové 4
116 39 Praha 1
tel: 221 900 279


Vedoucí katedry: Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry pro prezenční studium: Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry pro kombinované studium: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Tajemnice: PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

Sekretariát: Ivana Hubalová


Docenti:

  • Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
  • Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D
  • Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D
  • Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D
  • Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D
  • Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D
  • Doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D