Home » Červnová setkání vzdělávacích modulů

Červnová setkání vzdělávacích modulů

13.6.2018 Informační gramotnost SC2 – setkání proběhlo paralerně na všech zapojených VŠ, na PedF UK v místnosti R013B přízemí fakulty – podrobné informace naleznete zde.

14.6.2018 Čtenářská gramotnost SC2, PedF UK, Myslíkova 7, Praha 1 – Podrobné informace naleznete zde.

15.6.2018 Matematická gramotnost SC2, PedF UK, Magdalény Rettigové 4 Praha 1 – Podrobné informace naleznete zde.

21.6.2018 Občanské a sociální kompetence SC2, PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 – podrobné informace naleznete zde.

27.6.2018 Člověk a příroda – Fyzika SC5, UK MFF, Katedra didaktiky fyziky, V Holešovičkách 2, Praha 8. – podrobné informace naleznete zde.

25.6.2018 Člověk a příroda – Přírodopis SC5, PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, místnost J321 – podrobné informace naleznete zde.

25.-26.6.2018 Člověk a příroda – Zeměpis SC5, PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, podrobné informace naleznete zde.

22. 6.2018 Člověk a příroda – Přírodopis SC5, PedF UK, Magdalény Rettigové 4 Praha 1, v R306 – podrobné informace naleznete zde.