Home » Program setkání společenství praxe 16.5.2018

Program setkání společenství praxe 16.5.2018

HARMONOGRAM SETKÁNÍ S UČITELI 16. 5. 2018

Společný program:
9.00 –  9.30 Registrace
9.30 –  10.45 Semináře ZAMĚŘENO NA UČITELE
11.00 Coffee break (1. a 2. patro)
11.00 – 12.15 Semináře ZAMĚŘENO NA ŽÁKA

Program po skupinách:
Skupina 1: Matematická gramotnost, Informační gramotnost, Fyzika, Zeměpis
Skupina 2: Čtenářská gramotnost, Občanské a sociální kompetence, Chemie, Přírodopis

Skupina 1.
12.15 – 13.00 Dopolední program vzdělávacích modulů
Matematická gramotnost R318, 3. patro
Společné jednání, reflexe seminářů zaměřených na učitele a na žáka.
Informační gramotnost R107, 1. patro (další učebny R103, R108)
Portfolio (konečná verze, pozn.)
Aktivity (reflexe 3. aktivity)
Fyzika R126, 1. patro
Reflexe dopoledního programu aneb „Co mne zaujalo“
Zeměpis učebna R 125, 1. patro
Diskuse nad ukázkovým portfoliem 1

13.00 – 13.45 Oběd (restaurace Coffee Therapy + Velký sál)
13.00 hod. – Velký sál PedF                         MG + Zeměpis
13.00 hod. – restaurace Coffee Therapy      IG + Fyzika

13.45. – 19.30 Práce v učebnách včetně malého odpoledního občerstvení v učebnách
Matematická gramotnost R318, 3. patro (další učebny R302, R319)
Průběh a reflexe pilotáží i ostrého testování vybraných témat ve skupinách, návrhy na modifikace – první až třetí blok I.
Pracovní dílny zaměřené na žáka.
Průběh a reflexe pilotáží i ostrého testování vybraných témat ve skupinách – čtvrtý a pátý blok.
Společné jednání k aktivitám projektu na další období.
Informační gramotnost R107, 1. patro (další učebny R103, R108)
Zaměřeno na žáka: kódování informací, algoritmické a informační myšlení hrou
Zaměřeno na učitele: inspirace, nástroje pro prezentaci informací, popř. GDPR se zaměřením na učitele
Fyzika R126, 1. patro
Co se událo nového od minule – Leoš Dvořák
Veletrh nápadů – přivezte jakýkoliv malý experiment, námět, cokoliv zajímavého
Portfolio – přivezte prosím svoje portfolio (stačí elektronicky) pro inspiraci ostatním
Jednoduché experimenty – Vojta Žák
Laboratorní práce – Vláďa Vochozka
Zeměpis učebna R 125 (1. patro)
Systemické konstelace, jako nástroj osobního růstu učitele (PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. – KPP FP TUL) – seminář
Jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem při  výuce zeměpisu (META) – workshop
Diskuse nad ukázkovým portfoliem 2

Skupina 2.
12.15 – 13:00 Oběd (restaurace Coffee Therapy + Velký sál)
12.15 hod. – Velký sál PedF                         ČG + Chemie
12.15 hod. – restaurace Coffee Therapy:     OSK + Přírodopis

13.00 – 19.30 práce v učebnách včetně malého odpoledního občerstvení v učebnách
Čtenářská gramotnost R216, 2. patro (další učebny R217, R218)
Tematické workshopy:
Téma 3+7 Tvořivá interpretace (H. Lavičková Reflexe náročných témat v současné literatuře pro děti a mládež) – první stupeň (R216)
Téma 9 Reklama  (J. Sulovská) –  druhý stupeň, SŠ (R217)
Téma 6 Lapbook (J. Ronková) – první stupeň (R218)
Workshopy: zaměřeno na možnost sdílení dobré praxe, inspirace:
Tvořivé psaní  J. Cholastová –  druhý stupeň, SŠ (R216)
Inspirace pro čtenářské dílny J. Sulovská – první stupeň (R217)
Konzultace v rámci jednotlivých témat:
Dle zájmu a možností projektových tymů (konzultace mohou iniciovat učitelé i akademičtí pracovníci): k dispozici R216, R217, R218
Diskuze, reflexe
Občanské a sociální kompetence R209, 2. patro (další učebny R207E)
Plenární zasedání modulu OSK v R 209 – zhodnocení postupu práce na portfoliu, zopakování požadavků pro portfolio, informace ke sdílenému prostředí
Po skupinách v R 209 a R 207e reflexe seminářů z dopoledního bloku, dokončení prezentace témat ve skupinách, sdílení zkušeností s didaktickými postupy.
V místnostech R 207 a, c, d, e,  R 209 Individuální konzultace s pedagogy, psychology a didaktiky – pomoc s dokončením kazuistiky žáka (učitelé by měli mít podklady pro konkrétní příklad kazuistiky s sebou).
Individuální konzultace tutorů – didaktiků s učiteli podle jednotlivých fakult nad portfolii
Rozhovory nad učitelovým pojetím výuky k doplnění formulářů pojetí výuky, které budou mít učitelé s sebou
Chemie R231, 2. patro
Dokončení tématu testů, jejich tvorby a hodnocení
Příprava příručky chemických experimentů s komentáři
Výběr a komentování badatelsky orientovaných aktivit
Přírodopis R306, 3. patro
Kvalita výuky přírodopisu
Finalizace témat I.
Finalizace témat II.
Finalizace témat II. a databanky
Reflexe zbývajících pilotáží
Vkládání materiálů do portfolií, kontrola nahraných materiálů, individuální
Konzultace