Home » První setkání s učiteli

První setkání s učiteli

Setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Dne 17. 5. 2017 proběhlo na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy první setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664).

Na setkání učitelů byl představen projekt v rámci specifických cílů SC2 a SC5 spolu s participujícími univerzitami (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,  Pedagogika fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a nezisková organizace META). Dále byly upřesněny klíčové aktivity projektu a jejich nadcházející harmonogram. Na setkání zazněla také přednáška týkající se aktuálně řešené aktivity – analýza kurikula a vzdělávacích programů. V odpoledních hodinách pokračovaly jednání v sekcích dle vzdělávacích modulů.