Hodnocení studentů na praxi

Předkládáme vám ověřené nástroje sebehodnocení a hodnocení míry rozvoje profesních kompetencí studentů učitelství, jež lze využít jako inspiraci pro fakultní učitele při provázení studentů na praxích

Soubor profesních kvalit studenta na oborové praxi

Soubor profesních kvalit studenta na oborové praxi