Garanti praxí

Garant oborové praxe na  příslušné katedře garantuje realizaci praxe konkrétního oboru. Seznam garantů praxe na katedrách 2020 LS

Garant paralelní skupiny garantuje typ praxe (asistentské, volnočasové, orientační, lektorské) v bakalářském studiu. garanti paralelek LS

Aktuálního garanta paralelní skupiny naleznete také na rozvrhových lístcích v SIS.