Garanti praxí

 

Garant oborové praxe na  příslušné katedře garantuje realizaci praxe konkrétního oboru.

 

Garant paralelní skupiny garantuje typ praxe (asistentské, volnočasové, orientační, lektorské) v bakalářském studiu. V případě, že příslušná oborová katedra neotevírá vámi vybraný typ praxe, obraťte se prosím na tajemníka  katedry.

Aktuálního garanta paralelky naleznete také na rozvrhových lístcích v SIS.