Odborné zdroje

Na této stránce jsou uvedeny rešerše publikací zabývajících se problematikou pedagogických praxí dostupných ve fondu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Rešerše jsou rozděleny podle problematiky na:

Cvičné školy
Didaktika a metodika v praxi
Koncepce organizace pedagogické praxe v ČR
Pedagogická praxe v zahraničí
Pregradualní pedagogická praxe
Reflexe, hodnocení a zkušenosti studentů
Monografie na téma pedagogické praxe