Systém praxí

Pojetí a systém pedagogických praxí

Typy praxí a termíny konání praxí jsou stanoveny opatřením děkana v Harmonogramu pedagogických praxí, kurzů a exkurzí na příslušný akademický rok: 

Harmonogram praxí v ak. roce 2019/2020

Informace o jednotlivých typech praxí realizovaných katedrou primární pedagogiky a  typech praxí v programech zaměřených na vzdělávání a pedagogiku naleznete v záložce Systém praxí

Informace o praxích v ostatních programech (pokud jsou zařazeny do studijního plánu) Vám sdělí na příslušných katedrách.