Spolupráce se školami a zařízeními

Pro realizaci pedagogické praxe doporučujeme výběr školy z nabídky fakultních škol. Síť fakultních škol a zařízení zahrnuje školy, které intenzivně spolupracují s fakultou a mohou nabídnout odpovídající podmínky pro efektivní a smysluplný průběh vaší praxe.  Učitelé fakultních škol jsou nejen zkušení a tvůrčí pedagogové, ale  spolupodílejí se dlouhodobě na vzdělávání studentů. V současné době je spolupráce Pedagogické fakulty UK  s fakultními  školami zajištěna uzavřením smlouvy o spolupráci.

Fakultní školu/zařízení si můžete vybrat z  nabídky fakultních  škol/zařízení na našich stránkách. Pokud nenaleznete adekvátní fakultní školu, je možné si po dohodě s garantem praxe vybrat školu z nabídky spolupracujících škol, případně jinou dle vašeho výběru a možností.

Pro pedagogickou praxi v zařízeních pro volný čas  (Bc. studium) vám nabízíme  zařízení pro volnočasovou a lektorskou  praxi a bližší informace o jejich činnosti.