Systém praxí

Harmonogram pedagogických praxí v ak. roce 2019/2020

Systém pedagogických praxí

Systém pedagogických praxí na katedře primární pedagogiky:

Systém pedagogických praxí v bakalářské studiu (pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku): Základní-informace-o-bakalářských-praxích

Technické  problémy se zápisem do SIS prosím směřujte na https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/, v naléhavých případech na paní Kateřinu Esserovou.

Systém pedagogických praxí v magisterském studiu

    • Souvislá praxe na SŠ s reflexí
    • Souvislá praxe na ZŠ s reflexí
    • Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí
    • Náslechová praxe na ZŠ dle oboru
    • Náslechová praxe na SŠ dle oboru

K souvislé praxi naleznete více informací ve směrnicích (odkaz Směrnice pro pedagogické praxe).

S dotazy k pedagogicko-psychologické praxi a náslechové praxi se můžete obrátit na garanty praxí na příslušných katedrách.

Pro výběr školy doporučujeme využít nabídku fakultních a spolupracujících školPro lektorskou a volnočasovou pedagogickou praxi v Bc. studiu vám nabízíme fakultní a spolupracující zařízení (odkaz Spolupracující školy a zařízení v hlavním menu).

Studenti jsou  před nástupem na pedagogickou praxi povinni absolvovat kurz “Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi“, na jehož základě jim bude automaticky vystaveno potvrzení o absolvování kurzu.