Eliška Walterová – Doktorandi

 

eliska_walterova

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

 

Školitelka doktorandů (od roku 1998) 16 PhD, 3 školí v současnosti

A. Ukončení doktorandi  16 (témata disertací, rok PhD):

Jezberová Romana: Klíčové kompetence a jejich uplatnění v kurikulu odborného vzdělávání, 2000

Válková Jana: Kurikulum výchovy k občanství v primární škole, 2002

Greger David: Možnosti zjišťování a měření obtížnosti didaktického textu, 2005

Košťálová Pavla: Šikana žáků na základní škole, 2006

Seberová Alena: Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů, 2006

Starý Karel: Efektivní výukové strategie, 2006

Gröschlová Andrea: Evropská dimenze ve škole, 2008

Ježková Věra: Školní vzdělávání v Německu, 2008

Lochman Ondřej: Realizace evropské dimenze v kurikulu základní školy, 2009

Koucký Jan: Přístupy k terciárnímu vzdělávání a uplatnění absolventů na trhu práce, 2009

Ryška Radim: Zjišťování přidané hodnoty ve vzdělávání, 2009

Pavlíková Jana: Učitel v německé celodenní škole, 2010

Černá Markéta: Implementace ICT na základní škole, 2011

Müllner Jaroslav: Evaluace v evropských vzdělávacích systémech, 2013

Šťastný Vít: Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v České republice, 2016

Šťastná Věra: Vliv Boloňského procesu na české vysoké školství se zřetelem k vývoji Univerzity Karlovy, 2018

B. Současní doktorandi 3 (témata disertací, rok zahájení studia):

Terreros Barbora: Soukromé doučování jako stínový vzdělávací systém, 2014

Šulistová Jindřiška: Soukromé doučování studentů 1. ročníku bakalářského studia v angličtině, 2016

Xiaoquian Di: Approaches and Methods of Language Teaching in Secondary Education: Comparison of the Czech and Chinese Education Systems, 2018