Eliška Walterová – Projekty

 

eliska_walterova

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

 

Výzkumné a vývojové projekty

Mezinárodní projekty – celkem 11, z toho 2 hlavní řešitel, 9 spoluřešitel:

2010 – 2011 Teacher Education in the World. Spoluřešitel, WCCES
2009 – 2010 Comparative Education at Universities in the World. Spoluřešitel, WCCES
2008 – 2009 Transformation of Educational Systems in Visegrad Countries. LC 06046 – V 001. Řešitel, MŠMT ČR
2006 – 2007 History of the World Council of Comparative Eduation Societies and its Members. Spoluřešitel, WCCES
1999 – 2000 Traning of Teachers in European Affairs. Národní expert. Odborný koordinátor, EU-PHARE
1995 – 1999 Reform of Vocational Education and Training. Národní kurikulární expert. Spoluřešitel, EU-PHARE VET
1995 – 1996 Project „Citizen“. Spoluřešitel. US Department of Education, USA
1994 – 1996 School – Family – Community Partnerships. University Boston. R 117 Q00031. Spoluřešitel, US Department of Education, USA
1992 – 1995 School as a Place for Socialization. Spoluřešitel, DIPF Frankfurt a. M., SRN
1992 – 1996 Education in Transition.  ELI Project. Spoluřešitel, Oslo University
1992 – 1995 Secondary Education in Europe. Spoluřešitel, Council of Europe, Strasbourg

Národní projekty – celkem 17, z toho 9 hlavní řešitel, 9 spoluřešitel:

2018 – 2020 Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním: případ českých nižších sekundárních škol. GA ČR č. 18-00939S. Spoluřešitelka.
2012 – 2017 UNCE Centrum výzkumu základního vzděláváníŘešitel – koordinátor. UK
2006 – 2011 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání. LC 06046. Řešitel – koordinátor. MŠMT ČR Program výzkumu a vývoje ČR, Centra základního výzkumu.
2006 – 2008 Příležitosti a rizika přechodu žáků ze základní školy na střední školy. 406/06/1656. Hlavní řešitel. GAČR
2006 – 2008 Vytváření sítě inovatívních škol. INOSKOP. JPDCZ 04-3-07/3-1-00-1/222. Spoluřešitel. ESF JPD
2005 – 2007 Zkvalitňování pedagogicko-psychologické přípravy učitelů. OPRLR CZ-04-1-03/3-2-15-1/0061. Spoluřešitel.
2005 – 2006 Kvalita a strukturace doktorského studia pedagogiky. RP 710. Odpovědný řešitel. MŠMT ČR FRVŠ
2000 – 2001 Podpora práce učitelů. Projekt rezortního výzkumu. LS 20007. Hlavní řešitel. MŠMT ČR Rozvojový program.
1999 – 2004 Rozvoj národní vzdělanosti a profesionalizace učitelů v evropském kontextu. MSM 1141 00001. Výzkumný záměr. Garant, hlavní řešitel. MŠMT ČR, Program výzkumu a vývoje.
1999 – 2000 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Spoluřešitel. MŠMT ČR
1998 – 1999 Model evropských studií pro učitele EUROPEADGarant, hlavní řešitel. Open Society Found – Higher Education Support Programme.
1997 – 1998 České vzdělávání a Evropa. Rozvoj lidských zdrojů. Spoluřešitel. EU- PHARE-DHR
1996 – 1997 Evropská perspektiva českého vzdělávání. Spoluřešitel. GAČR
1996 – 1998 Evropská studia pro učitele. OZ 9603-01-02-04-03. Hlavní řešitel. EU-PHARE
1995 – 1996 OECD – Reports of National policies: Czech Republic. Background Report. Spoluřešitel. MŠMT ČR
1994 – 1996 Evropská dimenze v obsahu vzdělávání. 135. Hlavní řešitel. GA UK
1993 – 1994 Rekonstrukce vzdělávacího systému v České republice. RES II.A1. Spoluřešitel. EU–PHARE–RES
1991 Budoucnost vzdělávání a výchovy v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě č. P01. Pedagogická fakulta UK. Spoluřešitel. MŠMT